Aluminum Hand Truck

Load Capacity > 200 Lb.

  • Magliner Stk8aa1 Hand Truck, 4 Wheel, Load Cap 200 Lb
  • Magliner Aluminum Hand Truck, 4 Wheel, Load Cap 200 Lb, Stk8aa1, Silver
  • Magliner Stk8aa1 Hand Truck, 4 Wheel, Load Cap 200 Lb